top of page
Сумо Логотип png голубой.png

סומו בישראל

באופן כללי, היסטוריה של סומו בישראל היא סיפור על איך ספורט, שבמקור היה כמעט לא מוכר לרוב האוכלוסייה, הפך לחלק מהתרבות הספורטיבית הלאומית. זה הפך אפשרי בזכות מאמצים של אנשים מחוברים, המחפשים להפיץ את האהבה לסומו ולספורט.

bottom of page